ITFutuRe s.r.o., Pardubická 851/7, Hradec Králové, Česká republika +420 604 434 934 info@itfuture.cz ...komplexné riešenie pre Pohodu


plusAttach - prikladanie naskenovaných dokumentov

plusAttach je užitočný pomocník pre vytváranie a automatické prikladanie digitalizovaných dokumentov k príslušným dokladom v Pohode. Vďaka tomu tak všetky oscanované dokumenty vždy ľahko dohľadáte a máte ich kedykoľvek k dispozícii.

Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

 

 

Potrebujete mať v Pohode k dispozícii sken vydaných aj prijatých dokladov, ale pri predstave, že budete každý deň ručne scanovať hromady papierov a potom ich priraďovať k dokladom v Pohode je Vám na omdletie?

Vybudovať si vlastný elektronický archiv už nie je problém. Pre tento účel vznikol program plusAttach, ktorý dokáže na základe unikátneho kódu automaticky priradiť sken dokumentu k príslušnému dokladu v Pohode, bez toho aby ste museli hľadať v papierových šanónoch alebo u účtovníka. V spojení s automatickým skenerom Vám tak odpadá všetka úporná práce so skenovaním a priraďovaním.


Vydané doklady

kladanie skenov vydaných dokladov využijete napr. V prípade, kedy chcete mať v Pohode k dispozícii podpísané dodacie listy zákazníkom. Do tlačovej zostavy dokladu, ktorý chcete priraďovať sa pridá QR kód s číslom dokladu. Tento doklad po vytlačení a podpísaní zákazníkom vložíte do scannera a naskenujete do vopred definovanej zdrojovej zložky, čo vie väčšina moderných multifunkčných zariadení.

Skenovať doklady môžete buď priebežne, alebo naraz. Program v nastavenom intervale kontroluje obsah zložky a pokiaľ v nej nájde dokumenty "prečíta" ich obsah a podľa QR kódu sken dokumentu priradí dokumentu v Pohode. V záložke Dokumenty v Pohode tak uvidíte všetky priradené skeny.


 

Prijaté doklady

Pri prijatých dokumentov sa postup nadrobno líšia, pretože vzhľad dodávateľských dokladov nemôžete ovplyvniť, avšak stále je veľmi jednoduchý. V agende dokladov sa v Pohode vytvorí napr. Voliteľný parameter (možno ale využiť aj iné pole v Pohode SQL/MDB) pre zápis ID dokladu. Zároveň bude k dispozícii "nekonečný" počet QR kódov s radom čísel.

Pred oscanováním dokumentu je tak potrebné na vopred určené miesto na doklade nalepiť QR kód s číslom a do voliteľného parametra v Pohode toto číslo k dokladu uviesť. Ďalej je postup už rovnaký ako u vydaných dokladov. Po naskenovaní dokumentu sa sken nahrá do určenej zložky a program ho prečíta a priradí.

 


program plusAttach tak v spojení s automatickým scanerom vytvára a priraďuje všetky oscanované dokumenty a vzniká tak plnohodnotný elektornický archív. Na Vás už teda bude len umiestniť dokumenty do podávača skenera a o viac sa starať nemusíte.


Náhledy: