ITFutuRe s.r.o., Pardubická 851/7, Hradec Králové, Česká republika +420 604 434 934 info@itfuture.cz ...komplexné riešenie pre Pohodu


plusABC - Skladová analýza nielen pre nákupcov

plusABC - Každá firma musí ako jeden z hlavných cieľov riešiť optimalizáciu zásob, najmä v prípade výroby alebo dodávateľov s dlhšími dobami dodania. Mať dostatočné zásoby na sklade je tak nevyhnutnou podmienkou pre uspokojenie dopytu, ale zbytočne veľké zásoby viažu prostriedky a brzdí rozvoj firmy.

Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

 

Princíp ABC analýzy

ABC analýza je obecná analýza vychádzajúci z všeobecného Paretova pravidla 80/20, ktoré pôvodne hovorilo, že 80% svojho času venujeme veciam, ktoré sú len z 20% dôležité. Prenesene na sklad by to znamenalo, že približne 80% obratu / zisku tvorí 20% zásob, ktoré sú pre firmu dôležité, musí byť k dispozícii a dá sa u nich najviac predpokladať rast predajov v súlade s rastom firmy a to už je dôležitá informácia pre nákupca.
 

 

Skupiny A,B,C ...

Skupina A   -   tieto zásoby za sledované obdobie vytvorili 70% obratu (zisku), jedná sa obvykle o 10-30% zásob. U týchto zásob možno predpokladať rast predajov a je nevyhnutné ich držať skladom

Skupina B   -   tieto zásoby tvoria ďalších významných 20% obratu / zisku, je potreba je držať skladom, ale nemožno očakávať prílišný rast

Skupina C   -   zásoby, ktoré tvoria zvyšných 10% obratu / zisku, pritom je ich mnoho, také zásoby nemá zmysel objednávať na sklad a zvyčajne sa objednávajú len pri konkrétnej dopyte

Skupina L   -   ležiaky za obdobie - zásoba je skladom, ale za sledované obdobie sa nepredala. Je potrebné ju vypredať, zlacniť, ...

Skupina X   -   zásoby, ktoré sa nepredajú a (pretože) skladom nie sú, nemožno teda určiť ich predajný potenciál


Uvedené skupiny sa ešte dopĺňajú Postfix n, teda napr. Bn, ktorý hovorí, že zásoba v priebehu daného obdobia ešte len vznikla, jej zaradenie do skupiny tak nemusí zodpovedať skutočnosti, pretože nie je k dispozícii dostatok dát.

Na analýzu ešte dopĺňame vždy predané množstvo za dané obdobie a denný priemer predaja, čo sa hodí pre nákup, rovnako ako možno doplniť o tzv. "Virtuálne dodávky", čo, sú množstvá, ktoré by sa predala, ak by sa bola sklade (nedodané množstvo z objednávok).


Výstup do Pohody

Pri každej zásoby tak máte k dispozícii napr. Parametre (niektoré alebo všetky):

VPrABCO120   -   zaradenie do skupiny z hľadiska obratu za obdobie 120 dní
VPrABCZ120   -   zaradenie z hľadiska zisku za 120 dní
VPrABCM120   -   predané množstvo za 120 dní
VPrABCP120   -   denný priemer predaja za 120 dní
VPrABCV120   -   virtuálne dodávky (nedodaný tovar) za 120 dní
VPrABCVP120   -   denný priemer virtuálnych dodávok za 120 dní


Naše riešenie ABC analýzy prináša prehľadné konfiguračné rozhranie, kde je možné definovať, nad ktorými zásobami sa analýza má vykonávať a za aké časové úseky je relevantná (zvyčajne podľa dodacích lehôt jednotlivých dodávateľov zásob). Prepočet potom prebieha v nastavených časoch, obvykle stačí 1x denne, ale je to len vec nastavenie plánovača úloh.


Umenie čítať z ABC analýzy

Na základe týchto dát je možné pomerne presne určiť budúci dopyt a teda potrebné množstvo na dané obdobie a pomerne presne tak vystaviť vydanú objednávku (ručne, alebo napr. S využitím plusSupplier pre automatizáciu objednávanie).

Z dát ABC analýzy možno vyčítať celý ďalší rad zaujímavých informácií. Napríklad zásoby v skupine C z hľadiska obratu, ale v skupine A z hľadiska zisku sú v podstate zlatá vajcia - tvorí malý obrat, takže vlastne viažu málo prostriedkov, ale tvorí významný zisk. Naopak zásoby, ktoré tvoria veľký obrat, ale malý zisk, sú nezaujímavé. Zásoby skupiny L je možná potreba zlacniť, vypredať, z nejakého dôvodu sa nepredávajú - samozrejme, pokiaľ sa nejedná treba o lyže v lete.

Náhledy: