ITFutuRe s.r.o., Pardubická 851/7, Hradec Králové, Česká republika +420 604 434 934 info@itfuture.cz ...komplexné riešenie pre Pohodu


Jednoduché nasadenie

Jednoducho

Nasadenie všetkých našich produktov je ľahko pochopiteľné aj pre samotného užívateľa, konfigurácia je prehľadná a dobre zdokumentovaná, preto je možné systém bezplatne zapožičať na vyskúšanie.

Kvalitné služby

Sieť skúsených partnerov

Vďaka sieti partnerov po celej republike je pomoc s pokročilým nasadením a konfiguráciou aj konzuláciami súvisiacich firemných procesov ľahko dostupná.

NÁMETY UŽÍVATEĽOV

Vývoj podl'a potrieb

Vítame akékoľvek námety a požiadavky zákazníkov, väčšina z nich je zapracovávaná bezplatne a k dispozícií všetkým. Takto sa systém vyvíja viac než 9 rokov.

Kľúčové komponenty a funkcieMobilné a pevné terminály

Terminály pre použitie čiarových kódov pre skladovú evidenciu, expedíciu objednávok a sledovanie pohybu materiály a tovaru.

Štítkovanie tovaru a výrobkov

Jednoduché označovanie tovaru pri príjme, výrobe aj expedícií. Od tlače štítkov na tovar a prepravné obaly po tlač dokumentácie výrobku a skúšobných protokolov pri výrobe.

Komunikácia so zákazníkmi

Automatické rozosielanie notifikácií pomocou e-mailov a SMS - upomienky faktúr, zmeny stavov objednávok, servisov a reklamácií apod.

Hromadná fakturácia

Hromadná fakturácia prijatých objednávok podľa skladovej dostupnosti a ďalších pravidiel, prefakturácia medzi zahraničnými pobočkami.

Moderní řešeníNielen pre použitie čiarových kódov k presnému a efektívnemu vedeniu skladu, spoľahlivej expedícií objednávok a automatizácií firemných procesov nad Pohodou.

Na 100% s PohodouVšetky aplikácie plusSystem sú určené výhradne pre ekonomický systém Pohoda a vďaka tomu sú do maximálnych možných detailov Pohode prispôsobené.

Kvalitní podporaSpoľahlivá a rýchla podpora celého riešenia v nadväznosti na Pohodu ako priamo od autorov systému, tak od celej rady Certifikovaných partnerov Pohody a plusSystemu.Užívatelia riešenie plusSystemMobilné terminály plusMobile či niektoré z ďalších aplikácií rodiny plusSystem pre Pohodu používa v súčasnej dobe už cca 160 firiem v Českej a Slovenskej republike naprieč všetkými odbormi. Iba mobilných terminálov, ktoré používajú naši klienti, je viac ako 600 (z toho viac ako 300 sú nami dodávané a odporúčané terminály Chainway), najväčší z našich partnerov (inSPORTline) používa v prevádzke na odbavovanie zásielok 50 čítačiek súčasne.

O stránkachTieto webové stránky sú zamerané na prezentáciu komplexného riešenia plusSystem, komplexnej nadstavby nad Pohodou, a slúžia na poskytnutie čo možno najviac informácií o tomto systéme. Autorom riešenia je spoločnosť ITFutuRe s.r.o..

Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz