ITFutuRe s.r.o., Pardubická 851/7, Hradec Králové, Česká republika +420 604 434 934 info@itfuture.cz ...komplexné riešenie pre Pohodu


plusReset - nulovacia výdajka

plusReset je malá jednoúčelová aplikácia pre nulovanie stavov a evidenčných čísel na vybranom sklade. Po spustení sa vyberie jeden z načítaných skladov Pohody a dôjde k vytvoreniu a naimportovaniu označenej nulovacej výdajky zostavenej tak, aby výsledné stavy zásob a evidenčných čísel na sklade boli nulové. Dôvody použitia sú v každej prevádzke rôzne, napr. rovnanie zle vedených evidenčných čísel.

Riešenie spolupracujúce so systémom POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

Náhľady aplikácie: