ITFutuRe s.r.o., Pardubická 851/7, Hradec Králové, Česká republika +420 604 434 934 info@itfuture.cz ...komplexné riešenie pre Pohodu


plusImport2Pohoda - import dokladov do Pohody

plusImport2Pohoda je univerzálny nástroj pre import dodávateľských aj odberateľských dokladov priamo do agend v Pohode s možnosťou definovať neobmedzené množstvo šablón a automatického spúšťania.

Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

 

 

V aplikácii plusImport2Pohoda je možné definovať šablóny pre každý doklad a prispôsobiť si tak jednotlivé importy presne konkrétnemu formátu zdrojového súboru.

Celkový počet jednotlivých pravidiel a vzniknutých dokladov nie je nijako obmedzený, navyše je možné pre každé pravidlo nastaviť rôznu účtovnú jednotku. Vytvorené doklady možno automaticky nadviazať na objednávky.


Aplikácia podporuje všetky bežné formáty súborov ako sú XML, CSV a Excel.

Všetky zdrojové súbory je možné načítať z adresárov, FTP, alebo napríklad emailov.. Možno nastaviť aj zdieľané zdroje pre viac pravidiel.

Rozhranie aplikácie je maximálne intuitívne a ovládanie je tak jednoduché aj pre laika. Je možné navyše nastaviť aj automatické spúšťanie bez nutnosti ručného spúšťania užívateľom.

Náhledy: