ITFutuRe s.r.o., Pardubická 851/7, Hradec Králové, Česká republika +420 604 434 934 info@itfuture.cz ...komplexné riešenie pre Pohodu


plusEtiquette - inteligentné štítkovanie pri výrobe alebo príjme

plusEtiquette je silný nástroj pre okamžitú tlač štítkov pri príjme tovaru alebo výrobe, zvyčajne sa upravuje na mieru konkrétnym požiadavkám prevádzky a je optimalizovaný pre dotykové displeje.
 
Riešenie spolupracujúce so systémom POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

plusEtiquette sa používa najčastejšie pre štítkovanie tovaru v sklade a pri príjme. Tlačia sa tak najčastejšie cenovky na tovar či povinné značenie - alergény, českej názvy a zloženie apod. Samozrejmosťou je on-line napojenie na Pohodu a okamžité vytváranie dokladov (príjemka / výrobný list). Umožňuje aj prácu s ďalšími mernými jednotkami, súčtové etikety, generovanie šarží / výrobných čísel, generovanie zložených čiarových kódov EAN128 podľa zadaných pravidiel vrátane evidencie obalov SSCC.

Základné možnosti a funkcie 

 • on-line napojenie na Pohodu, vyhľadávanie v sklade a prechádzanie skladu podľa členenia,
 • možnosť zadania počtu štítkov k tlači aj "koeficientu" štítku pri množstevných baleniach,
 • generovanie výrobných čísiel či šarží pri príjme podľa nastavených pravidiel,
 • možnosť výberu šablóny etikety aj vytváraného dokladu (príjemka / výrobný list) vrátane voľby číselné rady,
 • prihlasovanie užívateľov pomocou mena a hesla.

Mimo "základné" funkčnosti - jednoduchej tlače štítkov podľa výberu aplikácie obsahuje tiež špeciálne odborové režimy pre použitie vo výrobe.

Režim kusovej výroby (napr. elektrovýroba): 

 • prevedenie "výstupnej kontroly" vyrábaného kusu (zaznamenanie vizuálne kontroly, kompletnosti, nameraných hodnôt meraných veličín - napr. vypínací prúd a pod.),
 • zaznamenanie kontroly vrátane mena kontrolujúcej osoby do Pohody,
 • okamžitá tlač skúšobného protokolu, štítkov na výrobok aj obal,
 • tlač súvisiacich dokumentov z Pohody - návod na obsluhu, schéma, vyhlásenie o zhode, ...
 • inteligentný filter protokolu a súvisiacich dokumentov (napr. pre výber jazykovej mutácie),
 • zobrazenie kompletného rozpadu výrobku vo všetkých úrovniach,
 • kompletná obsluha pomocou dotykovej obrazovky.

Režim sériovej výroby (napr. potravinárstvo): 

 • tlač štítkov na jednotlivé výrobky (sušienky, jogurty) aj ich balenie (kartón, škatule, paleta),
 • prideľovanie šarží a expirácií (či krajného dátumu predaja) a tlač vo forme GS1-128 na štítky,
 • odoslanie výrobného listu okamžite do Pohody,
 • možnosť pripojenia váhy, štítok je automaticky vytlačený vždy pri ustálení váhy - rýchle štítkovanie napr. domácich syrov,
 • pri použití tlačiarne štítkov s odlepovačkou možnosť počítania vyrobeného množstva podľa odlepených etikiet,
 • prevádzka na dotykovej obrazovke v prevedení do potravinárskej výroby.

Aplikácia plusEtiquette je vždy upravovaná podľa konkrétnych potrieb daného odboru, preto aj v cene aplikácie je zahrnuté bežné prispôsobenie aplikácie potrebám konkrétneho zákazníka.