ITFutuRe s.r.o., Pardubická 851/7, Hradec Králové, Česká republika +420 604 434 934 info@itfuture.cz ...komplexné riešenie pre Pohodu


plusMobile je komplexné online aj offline riešenie pre čiarové kódy a mobilné i pevné terminály (čítačky). Pokrýva všetky skladové procesy - od príjmu, cez prevody a expedíciu tovaru, kontroly dokladov až po inventúry a inventúrne zoznamy. Aplikácie je certifikovaná Národní organizací pro ověřování pravosti léčiv (NOOL).

Aplikácia plusNotify je veľmi variabilným a silným nástrojom pre automatické aj ručné rozosielanie správ a upozornení vo forme SMS a emailov zákazníkom, obchodným partnerom aj zamestnancom na základe informácií z Pohody podľa nastavených pravidiel.

Aplikácia určená pre automatické spracovanie dokladov v Pohode na základe nastavených pravidiel a s možnosťou zohľadnenia stavov skladov a ďalších dokladov v Pohode z hľadiska skladovej dostupnosti.

plusABC - Každá firma musí ako jeden z hlavných cieľov riešiť optimalizáciu zásob, najmä v prípade výroby alebo dodávateľov s dlhšími dobami dodania. Mať dostatočné zásoby na sklade je tak nevyhnutnou podmienkou pre uspokojenie dopytu, ale zbytočne veľké zásoby viažu prostriedky a brzdí rozvoj firmy.

Prevádzkujete v rámci svojho podnikania servis? Určite chcete mať o jednotlivých servisných zákazkách prehľad. Aplikácia plusServis Vám umožní pohodlnú prácu so servisnými zákazkami od prijatia až po vyúčtovanie.

Aplikácia plusPůjčovna je kompletným riešením evidencie a správy výpožičiek nad Pohodou. Umožňuje odbavenie výpožičiek od rezervácie, cez zapožičanie, až po vyúčtovanie.

Aplikácia plusSkladem Vám zásadne uľahčí prácu s prijatými objednávkami. Pravidelne vyhodnocuje expedovatelnost objednávok a každej objednávke priradí jeden alebo viacero farebných štítkov podľa ľubovoľne definovateľných filtrov.

Aplikácia plusNáhled zrýchľuje prácu s pripojenými dokumentmi v Pohode. V oddelenom okne, alebo na druhom monitore, zobrazuje v reálnom čase dokumenty, ktoré sú pripojené k položkám v Pohode.

plusReklamace slúži na uľahčenie práce pri prijímaní reklamácií. Práca v agende Reklamácie v Pohode je zdĺhavá a neprehľadná. Aplikácia plusReklamace tento problém rieši.

plusLabelUni je univerzálna aplikácia slúžiaca k tlači etikiet na tovar podľa dokladov v Pohode, alebo výberom zásob. Aplikácia má rozšírené možnosti definovania šablón pre jednotlivé zásoby a pokročilé možnosti automatizácie a integrácie do Pohody.

plusParcel je aplikácia pre OS Android, určená pre zefektívnenie obsluhy a odosielanie balíkov pomocou prepravných služieb. Vďaka šikovným funkciám dokáže zabrániť zámenám pri expedícii a tak i zbytočnému omeškania pri doručovaní zásielok zákazníkom.

plusImport2Pohoda je univerzálny nástroj pre import dodávateľských aj odberateľských dokladov priamo do agend v Pohode s možnosťou definovať neobmedzené množstvo šablón a automatického spúšťania.

plusImportUni je univerzálny nástroj pre import a aktualizáciu zásob v Pohode s možnosťou definovať šablóny pre import a podporou plne automatického spúšťania.

plusExportUni je užitočný nástroj slúžiaci pre automatizovaný export dokladov z Pohody do ľubovoľného umiestnenia. Ide o výborného pomocníka napr. V prípade, že potrebujete pravidelne odosielať objednávky svojim dodávateľom, alebo napríklad faktúry svojim odberateľom v XML formáte.

plusAttach je užitočný pomocník pre vytváranie a automatické prikladanie digitalizovaných dokumentov k príslušným dokladom v Pohode. Vďaka tomu tak všetky oscanované dokumenty vždy ľahko dohľadáte a máte ich kedykoľvek k dispozícii.

Aplikácia pre jednoduchú prezentáciu okamžitých informácií z Pohody pomocou tabletov, monitorov alebo televízorov.

Jednoduchá aplikácia pre ručné potvrdzovanie fakturácie po vychystanie a zabalenie tovaru na balících pozíciách. Aplikácia plusCheck je doplnok k aplikácii plusRouter.

PlusReport je aplikácia ktorá uľahčuje vzájomnú výmenu objednávok vo forme excelových formulárov medzi zákazníkmi a dodávateľom a ich následné automatické spracovanie do Pohody do agendy prijatých objednávok.

plusOrders je rýchly nástroj pre hromadnú prácu s objednávkami a ich ďalšie spracovanie. Používa sa najčastejšie pre prehľadné zobrazenie prijatých objednávok a ich automatické alebo manuálne spracovanie v systéme Pohoda.

Aplikácia plusExpedice je určená pre expedíciu a štítkovanie tovaru (vykrývanie objednávok), a to ako pri priamom rozvoze (zásobovanie mäsom, zeleninou, ...), tak aj pri bežnej expedícií zásielkovými obchodmi. Je optimalizovaná pre prácu na dotykovej obrazovke a pre rýchlu prácu s objednávkami a čiarovými kódmi.

O stránkachTieto webové stránky sú zamerané na prezentáciu komplexného riešenia plusSystem, komplexnej nadstavby nad Pohodou, a slúžia na poskytnutie čo možno najviac informácií o tomto systéme. Autorom riešenia je spoločnosť ITFutuRe s.r.o..

Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz